13 okt 2020 När arbetsgivaren under samtalet ska ge ett konkret förslag på ny lön och den nya lönen ska diskuteras i dialog, kallar vi det ”lönesättande samtal 

8251

Frågor och svar om det kommunala avtalet: ----- Vilka omfattas av avtalet? De av Lärarförbundets medlemmar

Lönesättande samtal. LÄRARFÖRBUNDET. LÄRARNAS bra löneprocess leder till att lönesättningen upp- levs som intentioner. Målsamtal och/eller lönesamtal hålls mellan chef.

  1. Boverkets byggregler kap 5
  2. Miljözoner veteranbilar
  3. Free 2 move
  4. Flakmeter uträkning

FÖRTYDLIGANDEN Parter Centrala parter – Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O sättas genom lönesättande samtal eller lokal förhandling. Medlemsinflytande Det är en självklarhet att varje medlem ges möjlighet att vara delaktig i både utform-ningen och tillämpningen av lönepolitiken på den egna arbetsplatsen. STs lönepolitik på arbetsplatsen ska formas och bestämmas genom medlemmarna. Former med mera lönesättande samtal inte alltid har genomförts i tid. Förvaltningen ska åter påpeka för cheferna hur viktigt det är att lönesamtal och lönesättande samtal genomförs med samtlig personal.

I lönesamtalet ska både du och din lönesättande chef komma till tals. Tänk igenom: Vad vill du uppnå? Vilka är dina argument? Vilka motargument kan du tänkas få? VÄRDERA DINA INSATSER. Peka på dina starka sidor och reflektera över: Vad har du gjort för att utveckla din kompetens?

Vill de ha traditionell löneöversyn där vi från Grundskoleteamet kommer och sitter med skolledningen eller önskar de ett lönesättande samtal som de själva har med lönesättande chef? Lönen kan sättas efter lönesättande samtal eller förhandling. Om Lärarförbundet eller arbetsgivaren begär det, genomförs löneöversynen som förhandling.

Syftet med samtalet är att chef och medarbetare ska komma överens om ny lön. Alla medlemmar i förbund inom Saco-S och som omfattas av lönerevision ska erbjudas lönesättande samtal. I de fall medarbetaren väljer att avstå från samtal beslutar arbetsgivaren om ny lön.

Jag tycker att det känns bra att vi och Lärarförbundet är väldigt  och Folkbildning. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd genomförts enligt samma principer som lönesättande samtal. Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget. Lönesättande samtal. LÄRARFÖRBUNDET. LÄRARNAS bra löneprocess leder till att lönesättningen upp- levs som intentioner.

Lönesättande samtal. En modell som bygger på dialog är lönesättande samtal. Förutsatt att din myndighet tillämpar modellen så innebär den att lönen bestäms direkt i samtal mellan dig och medarbetaren i stället för i förhandlingar mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen. Lönesättande samtal Lönesättande samtal innebär att du kommer överens med din chef om ny lön i samband med lönerevision.
Skatt vinst aktiebolag

Lönesättande samtal lärarförbundet

Det lönesättande samtalet är en möjlighet för dig att få framföra dina synpunkter men innebär också en skyldighet att vara förberedd. Chefen motiverar ett löneförslag och i denna motivering ska du få veta vad lönen grundar sig på samt vad du kan göra för att påverka lönen framöver. •I ett lönesättande samtal överenskommer chef och medarbetare om lönen.

En modell som bygger på dialog är lönesättande samtal. Förutsatt att din myndighet tillämpar modellen så innebär den att lönen bestäms direkt i samtal mellan dig och medarbetaren i stället för i förhandlingar mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen. Ett lönesättande samtal är inte detsamma som en regelrätt förhandling.
Peter liljestrom


7 jan 2021 ingår ansvar för arbetsmiljö, medarbetarsamtal samt lönesättande samtal. Facklig kontaktperson är Kristina Karhunen, Lärarförbundet, tel.

Detta ska ske innan de lönesättande samtalen startar. Men kontrollera för säkerhets skull om så är tanken. FÖRTYDLIGANDEN Parter Centrala parter – Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O sättas genom lönesättande samtal eller lokal förhandling.


Utryckning örebro län

•I ett lönesättande samtal överenskommer chef och medarbetare om lönen. •I ett lönesamtal samtalar chefen och medarbetare om den lön man har, vilken löneutveckling som man kan förvänta sig utifrån prestation. Lönesamtalet utgör underlag för lokala löneförhandlingar. Skillnaden mellan lönesättande samtal och lönesamtal

övriga delar av Tullverket och genom lönesättande samtal). Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, TULL-KUST och Ledarna.

Lönesamtalet är ett samtal med din lönesättande chef om vilken lön du bör ha i förhållande till ditt uppdrag och hur du utför det. Att argumentera 

Button to report this content. Button to like this content. LE. Published with reusable license by Lärarförbundet Ekerö. Inga löneförhandlingar eller lönesättande samtal kan genomföras förbund, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt  Det årliga lönesamtalet är en dialog mellan dig och din chef.

Den viktigaste förändringen i avtalet är att det nu kommer att finnas en särskild anställningsform som kan användas för dig som genomgår ditt introduktionsår för att bli legitimerad Ett samtal utifrån lönekriterierna men utan att några summor nämns. I stället lämnar din chef ett lönebud till Lärarförbundet Södertälje som förhandlar för hela arbetsplatsens medlemmar. Möjlighet finns att lämna in en önskan om Lärarförbundet ska bevaka din lön (skickas ut separat). Lönesamtalet är förberedande samtal mellan dig och din chef. Det är till för den fortsatta lönerevisionen och står som grund för förhandlingen mellan arbetsgivaren och facket. Det lönesättande samtalet är avslutande där du och din chef fastställer din nya lön. Vad är syftet med lönesamtalet?