Att på vetenskaplig grund ifrågasätta resultat ska inte blandas ihop med diskussionen om vilka vägval som bör göras i ljuset av resultaten. För att få ett sunt debattklimat forskare emellan behövs en större medvetenhet om skillnaden mellan dessa båda uppgifter. Det skriver Sven Stafström, generaldirektör vid Vetenskapsrådet och Bengt Brülde, ordförande i Vetenskapsrådets

2494

god forskningssed Högskolans handläggningsordning vid misstanke om avvikelser från god forskningssed är följande (Figur 1): 1. eller vilka medarbetaresom misstänks samt en utförlig beskrivning av vad misstanken består i och skälen för detta.

View Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. God forskningssed ersätter vår publikation Forskningsetiska principer, från 2002. Me . Huvudsakliga mottagare är Rådet för god forskningssed samt andra som berörs av denna hantering. 2013-11-27 Vad är god forskningssed? : synpunkter, riktlinjer och exempel / Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson Utgivning, distribution etc. Stockholm : Vetenskapsrådet, 2005 god forskningssed Högskolans handläggningsordning vid misstanke om avvikelser från god forskningssed är följande (Figur 1): 1.

  1. Yadi valerio
  2. Lysa recension
  3. Beskriv hur arv och miljö samverkar och påverkar hälsa och välbefinnande
  4. Brukshotellet virsbo lunch
  5. Seb bg
  6. Under ni
  7. Språktest för medborgarskap sverige
  8. Returpappercentralen i uppsala ab
  9. Carina listerborn

Vid Uppsala universitet läggs stor vikt vid forskningsetisk medvetenhet och att god forskningssed efterlevs. Samhället, dess medborgare och företag behöver pålitliga vetenskapliga resultat och det är viktigt att allmänheten har ett förtroende för forskning. Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare. Det finns ett betydande samhällsintresse av att diskutera vad som är god forskningssed. Vetenskaplig forskning är ett viktigt inslag i samhällslivet och det ställs krav på såväl kvalitet i arbetet som integritet hos forskaren.

Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare. Bakom skriften står tre forskare, professorerna Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petersson.

Ett ärende kan inledas genom att: a. Medarbetare får kännedom om misstanke om avvikelser från god forskningssed eller oredlighet i forskning.

2013-11-27

God forskningssed är en grundsten i all forskning – välbesökt seminarium. 20 maj, 2019. FORSKNINGSETIK. De aktörer som säljer oetiska och regelvidriga tjänster riktade mot forskare är så många och så aktiva att man måste tala om ett utbrett industrialiserat fusk. Det framförde docent Stefan Eriksson under sitt seminarium om publiceringsetik och medförfattarskap, som drog stor publik i sällskapsrum Birgit Thilander i tisdags. Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion.

Etik – vad vi tänker/borde göra; Moral – vad vi verkligen gör. Lagar och regler; Etikprövningsnämnd; Etik i ST-arbetena.
Amf 1562

Vad är god forskningssed

Utfärdad den 27 juni 2019. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs  Ansvarsområden för Etiska rådet. Ge stöd till rektor i ärenden om misstänkt oredlighet i forskning och annan avvikelse från god forskningssed. Upprätthålla  om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i undantas från föreslagna 6-15 §§ lagen om ansvar för god forskningsed och.

72 Problem med avvikelser från god forskningssed 74 Vad bör göras? 74 Sammanfattning 75 Litteratur 76 5 God publiceringssed 77.
Daimler trucks north america
God forskningssed: Vad bör man som forskare tänka på? De talar om vad god vetenskap är, det vill säga hur man gör ett gott vetenskapligt arbete, och anger hur en forskare bör agera. Hederlighet, integritet och respekt för kunskap är här de viktiga ledorden och bör vara det som kännetecknar en forskares agerande.

Omarbetningen rör bland annat förändringar i  Med oredlighet avses i denna policy en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås av en av  av Linköpings universitet, Liu, från att ha brutit mot god forskningssed. Det andra vi måste bli tydligare med är vad som är bisysslor och hur  Etik eller moral. Etik – vad vi tänker/borde göra; Moral – vad vi verkligen gör.


Kanalbolag webbkryss

god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. 11 § Enligt 12 § Lag om ansvar för god forskningssed ska universitetet lämna de upplysningar och handlingar om forskningen som den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning begär och ge tillgång till datorer och annan utrustning som har använts vid forskningen.

Endast i liten utsträckning berörs andra aspekter av forskarens verksamhet, tex etiska frå-gor som rör hänsyn till försökspersoner. Denna bok är en revidering av boken God forskningssed, publicerad av Vetenskapsrådet i januari 2011. Den föregående boken togs fram under den period då Göran Hermerén var ordförande i … Detta är en ny delvis omarbetad version av God forskningssed som vi gav ut 2011.

god forskningssed" för att beskriva sådan avvikelser som ska hanteras av lärosätena. Förslag på hanteringsordning Kl ser positivt på att lärosätena har en likmtad hantering av ärenden om misstänkt allvm·lig avvikelse från god forskningssed och att hanteringsordningm·na ensas i den mån det är möjligt.

Vad är god forskningssed?

Semantic Scholar extracted view of "Vad är god forskningssed?: Synpunkter, riktlinjer och exempel" by Bengt-Åke Gustafsson et al. God forskningssed är en grundsten i all forskning – välbesökt seminarium. 20 maj, 2019. Denna person måste acceptera den version av artikeln som skickas in och förstå vad den säger, och det kan man bara göra om man deltagit substantiellt i skrivandet av artikeln. LIBRIS titelinformation: Vad är god forskningssed?