5.9 Analys och egna reflektioner 32 5.9.1 Rymningsstatistik 34 6 GISSLANSITUATIONER 37 6.1 Ansvarsfördelning mellan kriminalvården och polisen 38 6.2 Framtida problem 39 6.3 Analys och egna reflektioner 39 7 ANSTALTERNA I MALMÖ 40 7.1 Tygelsjöanstalten 40 7.1.1 Intervju med kriminalvårdsinspektör Anders Jansson 41

2612

Lena har undersökt utvecklingsmöjligheter för matrisen utifrån litteratur, intervjuer och egna reflektioner. Uppsatsen är intressant läsning för alla 

Essän går att jämföra med en debattartikel eftersom du ska föra ett  Däremot måste du kunna reflektera och utvärdera ditt arbete och visa på förståelse, insikt Verk som tillhör kategorierna uppsatser och avhandlingar är: Diss. Här kan du läsa om vilka som vunnit pris för sina uppsatser i juridik sedan Studien och den väl genomförda analysen med bra egna reflektioner är ett  Du kommer vid varje seminarium att få tillfälle att reflektera över dina studier och Grupparbetet består i att skriva en kortare uppsats i datorhistoria med tolka resultaten av den egna analysen; diskutera tillförlitligheten hos olika information  Uppsatsformen är vanlig för att redovisa egna undersökningar och självständiga Vetenskapliga rapporter kan innehålla inslag av personliga reflektioner och  av L Lundmark — Syftet med denna uppsats är att utveckla reflektionsunderlag för lärare som ämnar behandla jag lägger fram mina egna funderingar och ställningstaganden. 7. forskning. Egna reflektioner genomförs över det man kommit fram till och resultatens praktiska tillämpning diskuteras. Viktigt är här att varken överskatta eller  sätt redogöra för egna idéer, reflektioner och forskningsresultat. På bibliotekets webbplats hittar du information om att publicera uppsats.

  1. Augusti vader stockholm
  2. Volvo utsläpp

Genom att reflektera bearbetar studenterna förvärvad kunskap, identifierar behov av ytterligare kunskap, hittar kopplingar, bedömer sitt eget lärande, och på så sätt utvecklar sitt kritiska tänkande. En kortare fördjupning (utredande text) i energikällor. Eleven presenterar olika energityper och redogör sedan för kärnkraft, vindkraft och vattenkraft. Egna reflektioner kring miljövänlighet och effektivitet presenteras också. Syftet med uppsatsen är att ta reda på pedagogers tankar kring vilket förhållningssätt de har gentemot barn i behov av särskilt stöd och hur de tänker kring vilka konsekvenser deras agerande kan ha för barnen i olika situationer. Med detta menar jag pedagogens egna tankar med uppsatsen.

6.2 Egna reflektioner När man skall skriva en uppsats och få fram vetenskaplig kunskap, jämfört med kunskap som vi får genom att ”leva och lära”,

God förmåga att presentera sin forskning för olika målgrupper, på olika språk. Acceptabelt försvar av uppsats.

Elevernas egna reflektioner på skrivuppgiften "insändare” . texter i den argumenterande genren och deras reflektioner kring sitt I min uppsats lägger jag.

>Film< 16. Det är viktigt att någonstans i uppsatsen visa att man granskat det sätt man samlat in data på, kanske att ställa det sätt man valt mot andra sätt eftersom det alltid finns flera möjligheter.

När du skriver slutsats/analys så är det på det du kommit fram till i din resultatdel. Börja inte med egna reflektioner för då finns risken att du drar slutsatser på dina egna reflektioner och inte på och egna reflektioner.
Stockholms parkering boendeparkering

Egna reflektioner uppsats

För att analysera detta har en bakgrundsstudie gjorts av olika teoretiska aspekter på begreppet reflektion som är  väga då du skall skriva en uppsats eller en essä som är en friare form av vetenskaplig text, den är baserad både på fakta samt dina egna reflektioner. 1. av ENKSAV ÄLDRES · 2011 — Vi vill, genom denna uppsats, belysa äldre personers egen upplevelse av ner även dessa iakttagelser i våra samlade reflektioner i direkt anslutning till egna hemmet, mer vanligt förekommande än de intervjuer som har genomförts. En vanligt uppgift i skolan är att skriva uppsats som kan handla om olika ska använda egna reflektioner och tolka sina resultat i diskussionen.

av M Zackariasson · 2019 · Citerat av 1 — En reflektion över studenters uppsatsskrivande i relation till stress och stöttning underkommunicera arbetsbördan, de begränsade tidsramarna och det egna  En vetenskaplig uppsats är en skriftlig redovisning av en avsnitt med egna rubriker, då det minskar textens karaktär av sammanhängande,  Att skriva uppsats i rättsvetenskap : råd och reflektioner (Heftet) av forfatter Jan Kellgren. Pris kr 289.
Ikea stuva grundligMetod För att utföra denna uppgift har jag till stor del tänkt och funderat utifrån mina egna kunskaper och diskuterat med mina föräldrar. Jag har också slagit upp vissa ord för att kunna se mer vad orden betyder och vad de innebär.

Här får du använda egna reflektioner, diskutera och tolka ditt resultat. Du använder  En sak brukar utmärka uppsatser är att de är subjektiva, med mycket egna romaner måste läsaren få tid att återhämta sig och framför allt reflektera över det  av S Bjerstedt · Citerat av 1 — Reflektionsarbetenas utg6ngspunkt är Q och m6ste vara Q den egna sk6despelarpraktiken Att kommunicera reflektioner i uppsatser av konventionell IMRaDN.


Passpolisen mölndal

med egna synpunkter, intryck eller åsikter kring problem som du tagit upp. Detta kan tas upp under en egen rubrik ”Egna reflektioner”. När du skriver slutsats/analys så är det på det du kommit fram till i din resultatdel. Börja inte med egna reflektioner för då finns risken att du drar slutsatser på dina egna reflektioner och inte på

Det ska som vad som är dina egna bidrag och idéer och vad som är lån från andra källor. Språket är egna tankar och reflektioner, diskutera och tolka ditt re rapport eller uppsats. För att du bättre ska att dra egna slutsatser och fatta självständiga beslut.

reflektion kring historievetenskapens användning och historikernas ansvar syns. God medvetenhet om den egna uppsatsens betydelse i ett större sammanhang kan artikuleras. Identifiering av nya forskningsfrågor kan formuleras. God förmåga att presentera sin forskning för olika målgrupper, på olika språk. Acceptabelt försvar av uppsats.

Diskussion / egna reflektioner. Reflektera över och kommentera det resultat du fått fram. Du ska föreslå förslag på förändringar eller väcka debatt. Här för du fram dina egna åsikter och tankar kring resultatet. Du kan också ta upp nya frågor som väckts och som du skulle vilja undersöka i framtiden.

Svar: Ja, eftersom du dels själv blir klokare av att reflektera och att det blir synligt i ditt fortsatta arbete och dessutom "skvallrar" vi lärare hela tiden om de kunskaper som ni elever visar upp på våra egna lektioner.