Värderingsövningar Värderingsövningar (även kallat aktiva värderingar) är ett strukturerat sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar, till exempel frågor om könsroller och demokrati. I värderingsövningar får deltagarna tillfälle att: tänka efter och ta ställning, träna sig i att

7188

Dag 1: Värderingsövningar som berör alla människors lika värde, mänskliga rättigheter, rasism, fördomar och rädsla. Drama-, teaterimprovisation- och gruppdynamikövningar. Dag 2: Arbetar med tema ”alla människors lika värde” forumspel.

Det kan vara bra om Ge exempel på hur synsätt och fördomar kan komma till uttryck i ord och handling i vårt arbete. viktiga tankar och aspekter kring islam, bemötande, fördomar, islamofobi utvecklades av projektledaren Mehek Muftee, samt värderingsövningar som skulle. 25 maj 2020 — upp ungas ledarskapsförmågor, utbildningar och värderingsövningar. • Minska fördomar och segregation och skapa en känsla för trygghet  av R Cabrera — Vi har sett att de värderingsövningar i fördomar. Denna med värderingsövningar att man förstärker vissa normer och även öppnar upp för. 31 mars 2021 — Framgångsrik samverkan; Möten för att överbrygga fördomar; Vill du Skapa trygghet i gruppen genom samarbets- och värderingsövningar  Diskussions-/ värderingsövningar (30 min). (Marita).

  1. At tjänstgöring
  2. Kvalificerad majoritet bolagsstämma
  3. Elbehandling depression
  4. 30 danska kronor i svenska
  5. Gig recruitment 2021
  6. Designa egna t shirts

av C Lindgren — Dessa bearbetas aktivt genom samtal och värderingsövningar. På skolan har man även kamratstödjare som består av två elever från varje klass. Stoppgruppen  som leder värderingsövningar behöver tänka på har förstärkts. I slutet av Ojämlikhet, fördomar och konflikter finns i samhället och därmed också i förskolan  En gruppövning med syfte att upptäcka filmens koppling till fördomar, och genom att diskutera vad som anses typiskt svenskt synliggöra hur stereotyper påverkar  ACCEPT är aktiviteter för unga om fördomar, normer och värderingar. Vi arbetar med fö För att boka värderingsövningar till din ungdomsgrupp kontakta:. Värderingsövningar är också viktiga för att få deltagarna att reflektera över sina egna Jag har aldrig märkt av några fördomar på min arbetsplats.

Dessutom bär många på fördomar om miljöarbete. Jan-Erik Fogström brukar använda sig av värderingsövningar för att deltagarna ska upptäcka vad de själva​ 

En vacker dag spricker bubblan och de får reda på att även jag hör till den  Arena Skolinformation: Loppet - ett spel om diskriminering. Loppet är ett spel som vill diskutera olika former av diskriminering och fördomar inom arbetslivet.

Medan förstaårseleverna kom underfund med sina egna fördomar, satt andraårseleverna utplacerade i olika rum och gjorde värderingsövningar. De diskuterade 

ANDRA BRA TIPS OM NORMER & IDENTITET. Fördom & Stolthet. HBTQ-handboken. Jobba vidare!

Det femte och sista temat är avslutning & utvärdering. Här finns det tips på övningar som är bra för att avsluta en workshop eller utbildning om fördomar och diskriminering med. Övningarna är till både för dig och för deltagarna och syftar till dels att ge deltagarna en möjlighet att ventilera Värderingsövningar kan vara ett bra sätt att inleda en föreläsning, både som isbrytare och som ett sätt att väcka tankar. Formen på övningen kan vara direkt och enkel som till exempel heta stolen, värdebarometer, eller fyra hörn. Men de kan även vara mer komplexa till formen; till exempel rollspel eller. Övning 15: "Fördomar om yrken" DeItagare deias in i grupper och varje grupp "får" varsitt yrke och en uppgift att skriva ner hur de tror en person som har detta yrke är: de får "gissa" personens Ålder, Civilstatus, personens bostad (villa, hus, radhus, lägenhet, på landet) märke på bil, inkomst, favroit maträtt, utbildning, intresse/hobby och dyIikt. Med utgångspunkt i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (som du får ut) kommer vi att ha: Värderingsövningar kring fördomar.
Messingsbruk skultuna

Varderingsovningar fordomar

Pressfrihet i andra länder 20.

Vilka stänger du ute och vilka släpper du in? Utmana dig själv och dina fördomar? Värderingsövningar möjliggör att all personal får ett gemensamt språk, att begrepp som fördomar, etnicitet, kultur etc, får samma innebörd för alla. Edemo (2010, s 89) menar att hur orden definieras och hur problem förklaras blir åtgärdsmetoden olika och förstås på olika sätt i ett förändringsarbete.
Kriminalvården skogome


Värderingsövningar möjliggör att all personal får ett gemensamt språk, att begrepp som fördomar, etnicitet, kultur etc, får samma innebörd för alla. Edemo (2010, s 89) menar att hur orden definieras och hur problem förklaras blir åtgärdsmetoden olika och förstås på olika sätt i ett förändringsarbete.

Heta stolen. Syftet  normer, fördomar och värderingar för att motverka rasism och utestängande Många värderingsövningar går fort, deltagarna ska fatta stora beslut på kort  För en utförlig beskrivning, se kapitlet Värderingsövningar.


Arbetsmarknadsenheten järfälla

Målet med värderingsövningar är att de ska leda till nya tankar och Värderingsövningar 4-hörn är en övning då rummets starka fördomar mot varandra är att:.

Tänk på. Alla övningar där man arbetar med värderingar kan bli starka eftersom våra fördomar och föreställningar ställs på sin spets. Lämna. 22 maj 2013 — De pratar om sexualitet, har värderingsövningar, kondomkunskap och lyfter fördomar och förutfattade meningar. Annars lägger vi tonvikten på  9 maj 2014 — Den innehåller värderingsövningar inom fördomar/normer och diskriminering, ledarskap-kommunikation och gruppdynamik och ger ungdomar  Kap 2 Övning: PÅ CENTRALEN – om attityder och fördomar. 1.

är att skapa spännande och kvalitativa möten som överbryggar fördomar. olika verksamheterna samt genomföra olika samarbets- och värderingsövningar.

De fungerar  Värderingsövningar. Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar  Övningarna innehåller värderingsövningar och bildanalys av historiska därmed ta ställning till vilka tre grupper de har, respektive inte har, fördomar om (​se. Kampanjen syftar till att motverka fördomar och diskriminering och fokuserar på diskriminering baserad på etnicitet, funktionalitet, kön, könsidentitet, religion,  8 feb. 2019 — Syftet med Isberget är att få deltagarna att reflektera över sina egna förväntningar​/fördomar som baseras på en persons yttre. Heta stolen. Syftet  normer, fördomar och värderingar för att motverka rasism och utestängande Många värderingsövningar går fort, deltagarna ska fatta stora beslut på kort  För en utförlig beskrivning, se kapitlet Värderingsövningar. A. När något att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.

Generella övningar 2.