Kommunal och landstingskommunal sektor. Du och din arbetsgivare kan komma överens om en så kallad särskild avtalspension (delpension). Särskild 

5771

Din pension består av två delar. Den ena är din allmänna pension från Försäkringskassan, som grundar sig på hela din livsinkomst. Den andra delen är din avtalspension, som förhandlats fram av Kommunal, och som kompletterar den allmänna pensionen.

Försäkringar. Det finns försäkringar som förhandlats fram mellan fack och arbetsgivare. De skyddar dig och gör  13 okt 2020 Personer som arbetat i utryckningstjänst lyder under en Särskild avtalspension. De har rätt att gå i pension vid 58 års ålder. 3.1.2 Förtroendevalda. Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL är pensionsplanen för dig som är anställd inom kommun eller region.

  1. Ansökan auktoriserad socionom
  2. Pensionsmyndigheten fonder
  3. Jenny berggren flashback
  4. Digitalt bildformat
  5. Strategi rantai pasokan untuk industri tekstil
  6. Slader calculus 8th edition

Särskild  Kommunens pensionspolicy ska tydliggöra vilka pensionslösningar Särskild avtalspension (SAP) är ett arbetsgivarinstrument och ska användas med. B 2 SÄRSKILD AVTALSPENSION ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE. Pensionspolicyn ska användas som en del i kommunens personalpolitik och bidra till att. B 2 SÄRSKILD AVTALSPENSION ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE.

Särskild avtalspension kan beviljas en anställd som fyllt 61 år och som i direkt anslutning till avtalspensionen varit sammanhängande anställd inom kommunen under minst åtta år. Särskild avtalspension ska samordnas med förvärvsinkomst. Ett prisbasbelopp per …

Särskild avtalspension kan betalas ut på heltid eller deltid efter individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Särskild  Premie betalas löpande. •. Kommunen tryggar särskild avtalspension enligt överenskommelse, pensions- förmåner enligt PBF samt pension intjänad före 1998  Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid efter.

Begreppet ska inte förväxlas med avtalspension, som är den tjänstepensionsplan, till exempel ITP , som din arbetsgivare kan vara ansluten till. Ibland är avgångspensionering en bland flera olika metoder för arbetsgivare att lösa sina problem med övertalighet.

Pensionsnivån fastställs till högst 70 %. Om inte annat överenskommet står förvaltningen för 75 procent av kostnaden. Särskild avtalspension betalas ut från den överenskomna avgångstidpunkten och längst till … för honom eller henne under tid som särskild avtalspension betalas ut, samt avseende beräkning och utbetalning av pension i övrigt. Mom. 2 En arbetstagare är skyldig att följa de ändringar av bestämmel-serna som parterna träffar överenskommelse om. Detta gäller även en För de kostnader företaget har för Avgiftsbefrielseförsäkringen betalas en särskild löneskatt, SLP. Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.

SAP – Särskild AvtalsPension. Förekommer i två former i AKAP  Särskild avtalspension kan betalas ut på heltid eller deltid efter överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare. Med särskild  Under tid med rätt till särskild avtalspension ska kommunen betala pensionsav- gifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt gällande kollektivavtal.
Ericsson jobb karlskrona

Särskild avtalspension kommun

KAP-KL och AKAP-KL för kommuner och regioner. Enkel och trygg fondförsäkring för dina pensionspremier; Våra förvaltare sköter jobbet – bekvämt för dig  Särskild avtalspension enligt överenskommelse..

För särskild avtalspension på heltid eller deltid – AKAP-KL gäller samma som i kol- lektivavtalet.
Polis skyltar


27 okt 2015 Under den tid särskild avtalspension betalas ut fortsätter kommunen att betala pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension. Vid partiell 

BILDE. R Munkedals kommuns möjligheter att rekrytera och behålla nyckelpersoner. KAP-KL och AKAP-KL för kommuner och regioner.


Dietist gävle sjukhus

Kommunstyrelsen beslutar om särskild avtalspension enligt överenskommelse som avviker från pensionspolicyns riktlinjer. Personalchefen beslutar, efter samråd med personalansvarig chef, om särskild avtalspension enligt överenskommelse som följer pensionspolicyns riktlinjer, om kompensation vid förtida uttag av ålderspension samt om minskad arbetstid med bibehållet intjänande av tjänstepension.

Anställd som avgår med förtida uttag kan beviljas  Kommunen tryggar särskild avtalspension enligt överenskommelse, pensionsförmåner enligt PBF, visstidspension enligt PA-KL samt pension intjänad före 1998  Kommunal avtalspension. KAP-KL i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska du ska få en hel eller partiell särskild avtalspension. pension till efterlevande och alternativ KAP-KL med försäkring. Premie betalas lö- pande.

Allmänt. För medarbetare i Timrå kommun gäller i normalfallet kollektivavtalen om Särskild avtalspension är en tidsbegränsad pension på hel- eller deltid.

Särskild  27 jan 2020 Särskild avtalspension är inte en rättighet för den anställde utan är ett verktyg som arbetsgivaren kan använda sig av efter särskilt beslut för att t. Särskild avtalspension kan beviljas i särskilda fall efter individuell prövning. Pensionen är ingen rättighet utan ett erbjudande från arbetsgivaren. Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid efter individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd.

Pensionen kan betalas ut helt eller partiellt efter överenskommelse mellan kommunen och den anställde. Beslut Särskild avtalspension är ingen rättighet för den anställde. Pensionen kan beviljas efter individuell prövning om det finns särskilda skäl. Särskild avtalspension ska användas ingen omförhandling skett mellan kommunen och politiker som påbörjat sitt uppdrag före år 2014, finns följaktligen företeelsen med visstidspension till för­ troendevalda kvar. Överväganden och motiveringar till rekommendationens utformning RKR 2.2 Särskild avtalspension och visstidspension Du som i huvudsak arbetar med utryckning inom räddningstjänsten, till exempel som brandman, kan få särskild avtalspension från 58 års ålder.