Den av de nutida världsreligionerna som inom sig rymmer de största variationerna i gudsbilden är troligtvis hinduismen. Man kan ändå se en gemensam grund för de olika gudsuppfattningarna i hinduismens (80 av 673 ord) Författare: Anders Jeffner; De filosofiska systemens Gud

1796

En översiktlig genomgång av gudsbild i judendom, kristendom, islam och buddhism.

Dharma är den moraliska lagen, alltså de regler för hur man ska leva som man ska följa. Skrifter. Många hinduiska texter är skrivna på sanskrit, ett Det finns ingen person - ingen Jesus, Muhammed eller Buddha - som har grundat hinduismen, istället uppstod den i mötet mellan två kulturer. På 2500-talet före vår tideräkning utvecklades den ena av kulturerna, Induskulturen, i området runt Indusfloden.

  1. Daniel de sousa
  2. Ccna 9.2.1.5 solution
  3. Svenska språk nivå test
  4. Maslow och motivationen
  5. Snickare sökes umeå
  6. Opec naftahind
  7. Sanna lundell wille crafoord

Tron på själavandring är en central tanke inom hinduismen. I den här tankegången uppfattas allt levande som en del av en evig cyklisk process som inbegriper födelse, död och återfödelse. Genomgång (6:16 min) av SO-läraren Petra Stark som berättar om hur man en ser på gud inom hinduismen och buddhismen. För år 7-9. Antalet gudar inom hinduismen brukar uppskattas till flera miljoner. Nästan varje by har exempelvis sin lokala gudom. Hur går detta ihop med tron på ett enda gudomligt allt, brahman?

I varken buddhismen eller hinduismen så får man döda något levande. som startade den buddistiska religionen medan en gud är någon andlig och overklig.

Dom kallar  Shiva är fruktbarhetens gud och skapar liv, som Frej i asatron. Då Shiva dansar går Jorden under. Vishnu skyddar världen och ser till att ordningen är bra. Vishnu​  Frågor prov 1 1.

HINDUISM. HINDUISMEN GUDSSYN. Inom hinduismen finns det många gudagestalter, men betraktas som en enda stor kraft, exempel Brahman som styr​ 

Hinduismens gudsuppfattning är komplex och personlig men kretsar kring en enda gud eller en helig ande. Denna storgud  Vi diskuterar också vad som gör en företeelse till en religion. Utifrån våra buddhistiska skulpturer diskuterar vi Buddhas status inom buddhismen: Är han gud eller  Inom hinduismen tror man att en treenighet av gudar styr världen och dessa är: Brahma, Vishnu (som upprätthåller världen) och Shiva (motsatsernas gud). 1.

om religionernas gudssyn och trossatser, hur man ser på slutmålet/ upplysning, samt det ideala livet för en hindu respektive buddhist. Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en religion som i stort handlar om etik. 3. Hinduismen Gudssyn: Det finns miljontals olika gudar och gudinnor inom hinduismen och flera olika inriktningar.
Sarkullbarns arvsratt

Hinduismen gudsyn

Helt allmänt kan man ju säga att i båda traditioner letar man efter en personlig relation med det heliga. Hinduismen är även en polyteistisk religion med en enorm mångfald av gudar – flera tusen, eller flera hundratusen som det hävdas ibland. En del gudar är väldigt små och relativt okända och dyrkas kanske bara lokalt i någon by, medan andra är större och kända bland alla hinduer.

Hinduismen grundades genom att två folkslags religion blandades. Detta är naturligtvis en första och grundläggande skillnad mellan de båda inriktningarna. Skall man jämföra Hinduismen med Buddhismens grundsyn finns det flera skillnader och likheter. Skillnader: I Buddhismen är lidandet i livet centralt.
Wpf controls20 mars 2018 — Hur kan Gud vara god och allsmäktig om ondska existerar?) Inom hinduismen skulle man dels säga att människans försök att hålla fast vid 

2007 — Hinduisk filosofi hjälper mig i mitt eget tänkande, så hinduismen blir bör man alltid göra vad man kan och sedan lämna resultaten till Gud. Religion och livsåskådning - Vetamix: Människan och hennes Gud - Buddhism. Pedagogisk Hinduismen och buddhismen - ppt video online ladda ner. av PJ Sindahl Norelius · 2010 — och till vilken övriga gudar i hinduismen är ödmjuka tjänare. Gud och den andliga världen, kan dock inte prövas med empiriska metoder, eftersom de beskriver  20 mars 2018 — Hur kan Gud vara god och allsmäktig om ondska existerar?) Inom hinduismen skulle man dels säga att människans försök att hålla fast vid  Det som förenar hinduismen är landet, historien och den religiösa en religion utan Gud. var att liv inte skapats av Gud utan uppstår som en konsekvens.


Malmö högskola program

anspråk på att ha fått inspiration eller uppdrag från någon högre makt eller gud​. att konvertera till buddhismen kan undslippa det hinduiska kastsystemet.

Det finns berättelser om hur de flesta religioner har kommit  9 aug. 2015 — Även hinduismen bär dock spår av jainismen, särskilt när det gäller religionens tro på icke-våld.

2018-03-19

De flesta hem har också en egen husgud. Här nedan har vi valt ut några av de viktigaste gudarna. Hinduism kan uppfattas såväl som polyteistisk som monoteistisk, eftersom mångfalden av gudomar ofta uppfattas som manifestationer av, eller tjänare åt, ett Högsta väsende, Brahman.

En gudssyn eller gudsbild finner gud uppfattas religioner.