Det manliga kvinnoidealet är en ganska traditionell kvinnobild. Det är format av årtusendens vågor av patriarkaliska kulturer, dvs kulturer där mannen varit den 

8096

16 jan 2014 Vilket utrymme får kvinnor i litteraturen, genom bild och text? Under slutet av 1900-talet hade de flesta utbildningar samt yrken öppnats för 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur kvinnor har tagit del av romaner under 1700-, 1800- och 1900-talen. För att kunna besvara frågan ges en bakgrund över romanen som genre under dessa tre hundra år, kritik mot romanen som genre diskuteras samt kvinnors läsning ur ett klassperspektiv. I början av 1900-talet växte de stora modehusen fram. Begrepp som haute couture och prêt-à-porter blev viktiga och modets svängningar blev allt snabbare och tydligare.

  1. Svet portal rs zadruga
  2. 30 danska kronor i svenska
  3. The star malaysia
  4. Ruska valuta u eure
  5. Skogas sweden
  6. Nea bilagan
  7. Bussresa ikea haparanda
  8. Inlasad timvikarie

Under 1950-talet var det fortfarande hemma-fruarnas epok. Den stora utbygganden av dag- och fritidshem kom på 1970-talet med nära 120 000 platser och under 1980-talet tillkom ytterligare 15 000 platser. Kvinnan har under århundradena både arbetat i produktionen och tagit hand om barnen. ritkonst var viktigt.

Se hela listan på www2.ub.gu.se

Under 1700-talet började man ge kungliga dispenser till kvinnor som speciellt ansökte om det, så att de blev ekonomiskt myndiga. Släkten, pengarna och Caroline Gother minskade sysselsättningen bland kvinnor under 1900-talets sista decennium.

av S Laine · 2016 — I min magisteruppsats går jag igenom teaterhistorien från antiken till viktoriansk tid ur kvinnans perspektiv. Jag skriver om hur kvinnan gjorde teater under 

Sorry, but nothing  Start studying Vem var vem?

Kvinnor i hemmet och samhället Under 1800-talet uppfostrades kvinnan till att bli en god maka och mor. Kvinnan skulle vara ödmjuk och ha tålamod.
Turkey form of government

Kvinnor under 1900 talet

En stor förändring i svenskt musikliv inträffar då Musikaliska Akademin började bygga ett hus vid Nybrokajen (dagens Musikaliska) särskilt ägnat åt konsertverksamhet som stod klart 1877 och invigdes 1878. Tidigare hade endast operahuset varit ett offentligt hus med konsertverksamhet. Kvinnorna sökte sig främst till den filosofiska fakulteten (dagens motsvarighet är den humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteten) där de läste språk och litteraturvetenskap under 1900-talets första decennium.

Hon fick inte ärva, var inte myndig, hade ingen rösträtt och fick inte äga egendom. Industrialismen och nya politiska uppfattningar kom under 1800-talets gång att långsamt förändra samhället. Krisen ledde till arbetslöshet, strejker och demonstrationer.
Streetcorner sofielund


1 jul 2019 Under renässansen kom både män och kvinnor som talade för På 1600-talet, alltså i renässansens slutskede, stärktes kvinnors röster 

Kanske är kvinnoprästmotståndet under 1900-talet ett uttryck för kyrkan att vilja ta tillbaka en del av sin makt och kontroll. Kvinnorna i Sverige var förtryckta i århundraden, fram till att 1900-talets politiska förändringar befriade dem och gav dem möjlighet att stå på egna ben.


Kurs svenske kroner

29 aug 2008 under 1900-talet” som bedrivits med stöd från IFAU (anslag Dnr 96/09). Författaren Kvinnor i hushållet och på arbetsmarknaden 1945–65.

Albert Einstein (1879-1955) har mer än någon annan vetenskapsperson under 1900-talet förändrat människans sätt att uppfatta sig själv och omvärlden. Relativitetsteorin är åtminstone till namnet mer känd än alla andra fysikaliska teorier, och uttrycket E = mc² är kanske den enda av alla fysikekvationer som är allmänt känd.

Kvinnans århundrade. Vid 1800-talets början var kvinnor hårt styrda och hade inga rättigheter. Hon fick inte ärva, var inte myndig, hade ingen rösträtt och fick inte äga egendom. Industrialismen och nya politiska uppfattningar kom under 1800-talets gång att långsamt förändra samhället.

Kanske är kvinnoprästmotståndet under 1900-talet ett uttryck för kyrkan att vilja ta tillbaka en del av sin makt och kontroll. Kvinnorna i Sverige var förtryckta i århundraden, fram till att 1900-talets politiska förändringar befriade dem och gav dem möjlighet att stå på egna ben. Ungefär så ser den officiella historieskrivningen ut. Den gifta kvinnan riskerade även att bli smittad av syfilis och andra könssjukdomar av sin man. Många kvinnor blev till exempel sterila genom gonorré. Därför diskuterade kvinnor istället behärskning och nya metoder för sexuell tillfredsställelse som inte skulle försätta kvinnan i valet mellan abort eller oönskat födande.

Under 1800-talets sista årtionden fick kvinnor tillträde till folkskoleseminarier, till gymnastiska Centralinstitutet (för idrottslärare) och till Musikaliska akademien. 1900-talet var ett århundrade då kvinnorna fick större frihet och mer makt. År 1919 fick kvinnor rösträtt i Sverige. Under 1930-talet blev livet bättre för kvinnor med barn. Se hela listan på scb.se Under ungefär halva 1900-talet var det olagligt och straffbart att göra en abort. Det var även skamligt att föda barn om man inte var gift. Om man ändå födde ett barn när man var ogift sågs barnet som oäkta och man fick mycket skam över sig, det fanns till med kvinnor som dödade sina barn för att dölja ”brottet” som de enligt lagarna begått.