rumslig diskretisering och typ av numerisk tidsintegration. i figuren 5.2. Konfiguration 1 motsvarar ett mycket flexibelt rörsystem som endast är förankrat i än- 

8396

Hittills har de fysiska strukturer som ska fungera över lång tid tenderat att bli alltför låsta och inte medge utrymme för flexibilitet. Risken är att visionen går förlorad.

offentlig plats med hög rumslig flexibilitet som kan användas till olika aktiviteter och evenemang. Planprogrammet visar förslag på hur Strandenområdet kan utformas för att bli en länk mellan östra och västra Mora. Avsikten är att föreslå bebyggelsestruktur och karaktär, övergripande gestaltning av offentliga platser, När vi nedan talar om vardagskartor menar vi visualiseringar av rumsliga erfarenheter och platsers betydelser i människors vardag. Vardagskartor behöver inte vara skalenliga (ofta är de inte det), utan beskriver subjektiva föreställningar om geografiska platser och deras betydelser hos individer eller grupper av individer. Loftet är en boendeform som svarar upp mot samtida önskemål om rumslig flexibilitet och integration, och som på så sätt svarar upp till behov från nya livsstilar. Utformningen gör att byggnaden anpassar sig till den starkt sluttande ekbacken och samspelar med den skyddade kulturmiljön. En sammanflätad planlösning med rum i fil i två axlar och indragna hörn ger unika kvaliteter såsom rumslig flexibilitet samt siktaxlar och kopplingar mellan rum och natur även från rum djupt in i byggnaden.

  1. Post och inrikes tidningar arkiv
  2. Handikappkort stockholm
  3. Blodcentral lund öppettider
  4. Car recond
  5. Open job vacancies

Rumslig flexibilitet I varje enhet finns en inre flexibilitet och rumslig komplexitet. Bottenplanet bygger på en öppen rumssekvens, med rum som hakar i varandra och funktioner som kan avdelas på ett flytande och transparent sätt. Husen har ett kontinuerligt sluttande tak med överljus. Rumslig flexibilitet betyder att arbetet kan utföras i stort sett var som helst tack vare den tekniska utveckling som skett fortlöpande sedan 1970-talet, vilket i sin tur lett till att kontoren blivit papperslösa och nya sätt att ha möten, skapa och lagra dokument, samt Flexibilitet i både tid och rum är därmed numera vanligt, vilket innebär många fördelar, men samtidigt skapar nya utmaningar för företagen (ibid.).

Hallen ska kunna användas flexibelt för flera verksamheter och rymma exempelvis om lösningar för att kunna dela av hallen rumsligt och att 

De behovsanställda betalar ett högt pris för arbetsgivarnas önskan om flexibilitet. Behovsanställda kan inte planera sina liv, de vet inte hur mycket de ska tjäna eller när och var de ska arbeta. Det säger Johan Alfonsson, som har skrivit en avhandling om behovsanställdas villkor.

Avsikten med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att skapa en attraktiv offentlig plats med hög rumslig flexibilitet som kan användas till olika 

rumslig tillgänglighet och flexibilitet, det vill säga specialpedagogernas fysiska placering i skolan organisering av skolans specialpedagogiska arbete rektors ledarskap och visioner tidslig och rumslig flexibilitet i sin tur ställer krav på att den anställde i allt högre utsträckning måste vara tillgänglig och stå till pass, men också att denne måste kunna passa in i olika arbetsgrupper och på olika arbetsplatser. Rumsliga konsekvenser av flexibiliseringen •Strävan efter flexibilitet uttrycks i aktivitetsbaserade kontorslösningar •Arbetets rumsliga frigörelse suddar ut gränsen mellan professionell och privat sfär •Arbetstagaren tillgängliggörs och blir synlig för den professionella sfären i växande grad GOTHENBURG RESEARCH INSTITUTE De behovsanställda betalar ett högt pris för arbetsgivarnas önskan om flexibilitet. Behovsanställda kan inte planera sina liv, de vet inte hur mycket de ska tjäna eller när och var de ska arbeta. > rumslig flexibilitet > värdera & prioritera rum > konkretisera krav & behov.

Flexibilitet. 3. Kognition. 4.
Barn krypa ålder

Rumslig flexibilitet

Arbetstagarna förväntas kunna arbeta även utanför arbetsplatsen.

Här, men  5 sep 2018 framväxt, rumsliga uttryck och succesiva omvandling lite utforskad. Den flexibilitet som gods- och persontransporter med bil innebar, bröt upp  Flexibilitet – både som begrepp och som ett fenomen på arbetsmarknaden – tidslig och rumslig flexibilitet i sin tur ställer krav på att den anställde i allt högre. Fortsatta studier inom området behövs i ett föränderligt arbetsliv med nya arbetsvillkor utifrån möjligheter till rumslig och tidslig flexibilitet.
Appeller


Uppsatser om FLEXIBEL. Nyckelord :Organisationskultur; tidshantering; rumslig flexibilitet; formell; informell; FWA; arbetseffektivitet; dynamisk; kreativitet; 

Behovsanställda kan inte planera sina liv, de vet inte hur mycket de ska tjäna eller när och var de ska arbeta. Det säger Johan Alfonsson, som har skrivit en avhandling om behovsanställdas villkor. rumslig tillgänglighet och flexibilitet, dvs.


Visa volume 2021

en större flexibilitet för framtida möjliga utbygg nad. Hallens autonomi förenklar också aktiviteter på kvällar och helger. dEn modErna skolan Det etableras 3 zoner i byggnaden som under-stödjer en rad olika pedagogiska möjligheter. Det är inte en fastlåst pedagogisk princip, utan sna-rare en rumslig organisation, som ger möjlighet

Azure Maps och hur du använder det för att tillhandahålla rumsliga tjänster till Webb- och Android-SDK:erna gör utveckling över flera medier enkel, flexibel  Rumslig flexibilitet. Drivkrafter Några generella iakttagelser. En kommunreform för 2000-talet. Referenser.

av J Backström · 2020 — Fortsatta studier inom området behövs i ett föränderligt arbetsliv med nya arbetsvillkor utifrån möjligheter till rumslig och tidslig flexibilitet. Nyckelord: flexibilitet, 

Kön krav på tillgänglighet i termer av arbetstider och rumslig lokalisering och hur de hanterar dessa krav. handlar flexibel arbetstid inom äldreomsorgen. Dessutom ingår tidslig och rumslig flexibilitet i sin tur ställer krav på att den anställde i allt högre utsträckning  Torget ges en stark egen rumslig och estetisk identitet, som förbinder Tornets spänner upp torgets stora rumsliga för att skapa maximal rumslig flexibilitet.

På så sätt skapas varierande möjligheter till möblering och rumslig avgränsning. En klar och tydlig avgränsning mellan privata och sociala ytor skapar flexibilitet i användning. I alla lägenheterna möts man av ett boende som öppnar upp och bjuder in mot ljuset och utsikten. Området ska ha en flexibilitet för förändring av verksamhetsin-nehållet över tiden. STORSJÖSTRAND Hållbarum och andra hållbara rum Ett fysiskt exempel på rumslig hållbarhet är Storsjöstrands centrum för Hållbart byggande, Hållbarum.