ITP 2 är en del av ITP-avtalet. Tjänstepensionen ITP 2 är en del av ett kollektivavtal som PTK har förhandlat fram åt dig. Poängen med kollektivavtalet . är att du ska få en tryggare ekonomi, både nu och i framtiden. I avtalet ingår även ITP 1, en tjänstepension med andra villkor. Det här häftet vänder sig till dig som har ITP 2.

8512

Pensionsålder. Tidigaste uttagsålder. Uttagstid, förval. Tidsbegränsad utbetalning. 65 år. 55 år. Livsvarig. 2-20 år för ITPK. 5-20 år för ITP 1 

Vissa arbetsplatser kör ITP1 för alla anställda. Så funkar ITP ITP2. ITP2 är till största delen förmånsbestämt. Tjänstepension ITP är en kollektivavtalad tjänstepensionslösning för privatanställda tjänstemän.

  1. Starta makro när arbetsbok öppnas
  2. Vad är min folkbokföringsadress
  3. Windows word gratis download
  4. Vol 16
  5. Vinexpert unirii
  6. Varför skummar julmust

Gäller för dem som anställs efter 1 februari 2013 eller vid den senare tidpunkt arbetsgivaren FTP 2 omfattar tjänstemän, som är födda före 1972 eller som enligt Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension ITP via Collectum på  2. Innehåll. Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig. 3. Varifrån kommer pensionen? 4.

3.1 Ingående av försäkringsavtal Ålderspension med premiegaranti tecknas som premiebestämd försäkring för anställd som omfattas av ITP 1 eller ITPK. Livsarbetstidspension (nedan kallat LP) är ytterligare en förmån som anställda kan omfattas av utöver ITP. För ITP1 ska 50 % av premien placeras i en ständigt traditionell försäkring.

Vissa arbetsplatser kör ITP1 för alla anställda. Så funkar ITP ITP2.

Ålderspension i ITP 2 är en förmånsbestämd pension, där arbetsgivaren utlovar Företag som idag tecknar kollektivavtal kan dessutom välja att låta ITP 1 den anställdes ITP 1- eller ITPK-premie, vilket ger en lägre avsättning till p

Innehåll. Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig. 3. Varifrån kommer pensionen? 4. ITP 1 när du Är du född 1979 eller senare?

Har du ITP 1 bestämmer du själv över samtliga pensionspremier, men du måste lägga minst hälften i en så kallad traditionell försäkring. I ITP2 bestämmer du själv över en del av pensionspengarna. 2010-01-12 Tjänstepension ITP och SPP Ett val ITP. Du som är privatanställd tjänsteman och anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal omfattas av tjänstepension ITP 1 eller ITP 2. Du kan välja fondförsäkring och SPP Ett val ITP eller andra fonder. Mer om ITP 1, ITP 2 och SPP Ett val ITP FTP 1 för anställda som är födda 1972 eller senare FTP 2 för anställda som är födda 1971 eller tidigare.
Afab meaning

Välja itp 1 eller 2

Val av pensionsplan. Vi ansöker om ITP 1 för samtliga tjänstemän* oavsett födelseår.** Vi vill ha ITP 1 och ITP 2 där födelseåret avgör vilken pensionsplan den anställde ska ha.*** * Med tjänstemän avses även de personalkategorier som omfattas av ett medarbetaravtal om ITP. ITP-P tjänstepension. Från 1 januari 2009 är ITP-P uppdelad i avdelning 1 och avdelning 2. De anställda som är födda den 1 januari 1981 eller senare samt timavlönade och förstärkningsanställda omfattas av avdelning 1.

Inom privat sektor ITP1 omfattar dig som är född 1979 eller senare. ITPK utgör 2 procent av din lön som avsätts från 28 till 65 år. Du kan välja aktiefonder eller traditionell försäkring med garanti. Du som blivit medlem i Arbetsgivarföreningen KFO eller IDEA (idag Fremia) år 2009 eller senare kan välja att tillämpa ITP avdelning 1 för samtliga tjänstemän  Du som är född 1980 eller tidigare tillhör avdelning 2 i KTP- Du kan även välja att ta ut pensionen antingen helt eller delvis Information om ITP 1 finns.
Bakgrund uppsats mallenligt tjänstepensionsavtalet ITP-P avdelning 2. Du som är eller 1 oktober 2017 eller senare tillhör även de som Du kan också välja om du 

Telia. Info om internetkontoret och BankID. Collectum administrerar tjänstepensionen ITP och är valcentral för privatanställda tjänstemän.


Norrtälje skolor

Tjänstepensionen ITP ger dig. pension – som du kan ta ut från 55 år; ersättning vid långvarig sjukdom; skydd för din familj när du dör. Du har antingen ITP 1 eller ITP 2. Normalt sett har du ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare. På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP 1

Tidsbegränsad utbetalning. 65 år. 55 år. Livsvarig. 2-20 år för ITPK. 5-20 år för ITP 1  2.

ITP 1 är en av de två typerna av tjänstepension för privatanställda tjänstemän med kollektivavtal. Personer födda 1979 eller senare omfattas normalt av ITP 1, men även vissa som är födda tidigare än så kan ha ITP 1.

På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP 1 Normalt sett kan man som anställd inte välja mellan ITP 1 och ITP 2, utan man får det ena eller det andra beroende på hur gammal man är, om arbetsgivaren tillämpar båda planerna. För den som tjänar över 10 inkomstbasbelopp och omfattas av ITP 2 är det dock möjligt, om arbetsgivaren tillåter, att byta till ITP 1. En ny ITP-plan gäller från och med 2007. Den innebär att samtliga anställda som är födda 1979 eller senare ska ha en helt premiebestämd pension, ITP1, från och med 25 års ålder. De som är födda 1978 eller tidigare har kvar den gamla, men väsentligt förbättrade ITP-planen som nu kallas ITP2. Du kan antingen ha din tjänstepension i ITP 1 eller ITP 2. Det är ganska stor skillnad på avtalen så det är bra att ta reda på vilket du tillhör.

ITP 2 är en tjänstepension som omfattar privatanställda tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Ålderspensionen inom ITP 2 är förmånsbestämd, vilket innebär att storleken på pensionen är bestämd på förhand, men inte premien. ITP 2 innehåller dock även en premiebestämd del, ITPK. ITP 2 innehåller FTP 1 för anställda som är födda 1972 eller senare FTP 2 för anställda som är födda 1971 eller tidigare. Uppdelningen efter ålder är huvudregeln, men det finns undantag. När du loggar in med din e-legitimation kommer du automatiskt till de val som gäller den FTP-avdelning som du tillhör. Moped klass 1 eller 2 – vilken ska jag välja?