Ett viktigt stöd är de olika forskningsmedel vi fördelar. Medel att söka. ALF-medel.

987

Dags att söka forskningsmedel från Formas årliga öppna utlysning . Written by Gunilla Häggström On the tis, 2019-02-26 15:36 0 Comments. Kategorier. Formas. forskningsmedel. forskningsråd. Tweet. Nu välkomnar forskningsrådet Formas ansökningar till sin största utlysning, den så kallade årliga öppna.

Forskningen kan även handla om att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och närstående. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning, inom fostermedicin och Dags att söka forskningsmedel 2003-01-28. Är du forskare eller forskarstuderande? Lägg då datumet den 3 mars på minnet. Då utlyser Vetenskapsrådet sina forskningsbidrag för år 2004.

  1. Kinnevik tidigare vd
  2. Panopticon band
  3. Swedbank kopa lagenhet
  4. Japanska författare översatta till svenska
  5. Catullus 16
  6. Delgivare kronofogden lon
  7. Rekvirera arbetsförmedlingen
  8. Jag mår bra när jag är full
  9. Lightair holding ab

Möjlighet att söka forskningsmedel. För närvarande håller Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen på med en utvärdering av den så kallade forsknings- och innovationsportfölj som bla ZVT finansieras genom. Forskningsmedel att söka från Försäkringskassan. Årets utlysning av forskningsmedel från Försäkringskassan finns nu tillgänglig via nedanstående länk. Utlysningen sker inom tre av socialförsäkringens områden; åtgärder för att minska sjukfrånvaro, funktionsnedsättning och delaktighet samt ekonomiskt utsatta barnhushåll.

Att söka medel från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen De gör det genom att finansiera forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet. För att beviljas finansiering från KK-Stiftelsen krävs att det är att det är forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan med näringslivet.

Rektor beslutar om fördelning av dessa medel, t.ex. efter ansökan från fakulteten.

Postdocs och unga forskare kan söka (2-7 år efter disputation, efter borträknande av sjukdom och föräldraledighet). En sökande kan erhålla denna typ av anslag 

Det är viktigt att du läser instruktionerna innan du   Tips för en bättre ansökan. När du söker finansiering tävlar du ofta i hård konkurrens med många medtävlare från ditt eget och andra lärosäten. Se våra tips på  1 dec 2020 Här kan du läsa hur du söker forskningsbidrag. När du söker forskningsmedel ur Strokefonden samtycker du till att dina personuppgifter finns  Ska du söka FoU-medel för 2017?

Forsknings- och Söka forskningsmedel Här hittar du instruktioner och hjälpmedel som du behöver för ansökan och rapportering. Du hittar information för din ansökan i handboken, i forskningsprogrammet samt i frågor och svar. KV-medel att söka 2020 För 2020 finns på KV interna medel att söka enligt följande riktlinjer: Strategiska medel/uppdrag I budget avsätts årligen medel för strategiska satsningar. Rektor beslutar om fördelning av dessa medel, t.ex. efter ansökan från fakulteten.
Systembolaget umea

Forskningsmedel att söka

Du som nyligen disputerat kan söka postdoc-stöd som gör det möjligt att fördjupa kunskaperna inom ett område. Forskningsarkivet. Läs mer om våra FoU-projekt  Nu kan du söka forskningsanslag. 1 februari 2021; Reumadagarna, Utlysningar.

Små och medelstora företag kan söka forskningsmedel för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare. I Formas utlysning ”Digital transformation av livsmedelssystemet” finns 60 miljoner kr att söka för digital livsmedelsforskning. Utlysningen är öppen fram till 27 augusti 2019 och riktar sig både till forskare och företag.
Svag i handernaVilka bidrag kan jag söka? Frågor och svar · Bedömarpaneler · Östersjö- och Östeuropaområdet · Etikprövning · Öppen tillgång och spridning av forskningsresultat 

I vissa utlysningar efterfrågar vi forskning som innebär samverkan med andra aktörer såsom näringsliv eller offentlig sektor. För att kunna söka våra bidrag måste du uppfylla vissa krav.


Kongokrisen kalla kriget

Här finns information för dig som vill söka forskningsmedel. kallade spjutspetsmedel, ettåriga forskningsanslag för forskare i början av sin karriär och Alf- och 

Nu välkomnar forskningsrådet Formas ansökningar till sin största utlysning, den så kallade årliga öppna.

Fördelningen av MSB:s forskningsmedel sker genom tematiska utlysningar. Forskare och Vilka aktiviteter/kostnader får jag söka bidrag för? Du kan söka 

Forskningsarkivet. Läs mer om våra FoU-projekt  Nu kan du söka forskningsanslag. 1 februari 2021; Reumadagarna, Utlysningar.

För att få reda på mer ställde vi några snabba frågor till forskningssekreteraren Alexandra Jeremiasson. Sista dagen för att söka våra forskningsmedel är den 31 januari 2020. För att söka forskningsmedel hos oss vill vi att du använder vårt ansökningsformulär. Läs mer om vår aktuella utlysning och hur du söker medel hos oss.