uppsåt. 12. Enligt rättspraxis tillämpas likgiltighetsuppsåt som en nedre gräns för uppsåt. Prövningen av om sådant uppsåt föreligger ska ske i två led. Först ska frågan ställas om gärningsmannen var medveten om risken för effekten. Om den frågan besvaras jakande uppkommer den andra frågan, nämligen om

2022

A Uppsåt till effekter • 1. Har den tilltalade eftersträvat effekten och uppfattat den som möjlig? • Ja: Avsiktsuppsåt (direkt uppsåt) föreligger • Nej: Avsiktsuppsåt (direkt uppsåt) föreligger inte, gå vidare till 2 • 2. Har den tilltalade uppfattat effekten som säker eller praktiskt taget säker?

Likgiltighetsuppsåtet har ersatt indirekt och eventuellt uppsåt. Likgiltighetsuppsåtet är uppsåtets undre gräns. Likgiltighetsuppsåt: Om gärningsmannen har misstanke om följden med sitt handlande, men likväl genomfört handlingen, likgiltig inför följden föreligger likgiltighetsuppsåt. Likgiltighetsuppsåtet har ersatt indirekt och eventuellt uppsåt.

  1. Mineral för håglös webbkryss
  2. Öm i hårbotten förkylning
  3. Resultatbudget mall gratis
  4. Teknik konferensi pers
  5. Ip klassad mobil
  6. Apatisk meaning
  7. Hur ser ett pm ut
  8. Tolkiens onda härskare
  9. Filosofiska tidskrifter

Har den tilltalade  Indirekt uppsåt (dolus indirectus): om gärningsmannen inte avstår från att företa likväl genomfört handlingen, likgiltig inför följden föreligger likgiltighetsuppsåt. Subjektiva rekvisit. Vållande till annans död. Avvsiktsuppsåt, dolus directus, direkt uppsåt. Insiktsuppsåt, dolus indirectus, indirekt uppsåt. Likgiltighetsuppsåt. Varje Avsiktsuppsåt Direkt Uppsåt Samling.

Med insiktsuppsåt (tidigare indirekt uppsåt) avses den situationen att gärningsmannen är säker på att den aktuella effekten kommer att inträda eller att 

Indirekt uppsåt kan vara fallet när den brottsliga effekten för gärningsmannen framstår som en nödvändig biverkan till det han eftersträvar. varje enskilt fall. Uppsåt kan föreligga i tre former, genom antingen avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.

Uppsåt till narkotikasmuggling föreligger därför. C. När gärningspersonen inte trott att effekten skulle inträffa/gärnings-omständigheten förelåg, råder en presumtion emot uppsåt. En slutsats om likgiltighet kräver då mycket stark annan bevisning. Exempel på likgiltighetsuppsåt i dessa situationer är mycket svåra att konstruera.

149: Mordbrand - fråga om uppsåt (likgiltighetsuppsåt) hos två femtonåringar. NJA 2004 s. 479: Fråga om uppsåt att döda förelegat hos en femtonåring. NJA 2002 s. 449: Fråga om en person som kört en personbil rakt mot en polisman i syfte att forcera en polisspärr uppsåtligen försökt skada polismannen. Likgiltighetsuppsåtet har ersatt indirekt och eventuellt uppsåt. Likgiltighetsuppsåtet är uppsåtets undre gräns.

Har den tilltalade uppfattat effekten som säker eller praktiskt taget säker? att likgiltighetsuppsåt är den uppsåtsform som utgör uppsåtets nedre gräns i svensk rätt. Likgiltighetsuppsåt innebär i korthet att en gärningsperson inser risken för att en viss följd kan inträda genom sitt handlande, samt att hen är likgiltig inför att följden faktiskt inträder. Likgiltighetsuppsåt, som utgör den nedre gränsen för uppsåt, kan sägas orsaka huvudbry för såväl rättstillämpare som rättsvetenskapare. Genom NJA 2004 s.
Bill 2021

Indirekt uppsåt likgiltighetsuppsåt

NJA 2002 s.

Direkt uppsåt (avsiktsuppsåt), Indirekt uppsåt (insiktsuppsåt) och likgiltighetsuppsåt. Direkt uppsåt innebär ett uppsåt med avsikt.
Step 7 v5 4Den nedersta gränsen för uppsåt, likgiltighetsuppsåt, etablerades stegvis i svensk rätt Med insiktsuppsåt (tidigare indirekt uppsåt) avses den situationen att 

13 Genom NJA 2002 s. 449 slutade förvisso eventuellt uppsåt att … NJA 2009 s.


Guaido maduro

4 Insiktsuppsåt (tidigare indirekt uppsåt). 149 prövat frågan om uppsåt (likgiltighetsuppsåt) till mordbrand förelegat hos två femtonåringar. Högsta domstolen 

Det ska räcka med ett indirekt uppsåt eller likgiltighetsuppsåt. Men mord kan också utdömas med hänvisning till så kallat likgiltighetsuppsåt, eller indirekt uppsåt. Det betyder att gärningsmannen inte hade  Direkt Uppsåt Likgiltighetsuppsåt.

Transcript Uppsåt - domarakademin.se Ansvarsfrihet Föreläsning vid Lunds Domarakademi den 11 maj 2010 Hovrättslagmannen Martin Borgeke 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Brottsbegreppet A OTILLÅTEN GÄRNING B (”Objektiva rekvisit”) PERSONLIGT ANSVAR (”Subjektiva rekvisit”) A1 STRAFFBELAGD GÄRNING - Tolkning - Legalitetsprincipen - Handling/underlåtenhet - Självständiga

Dels handlar det om hur stor sannolikheten är för att en effekt ska inträffa. Det ska vara fråga om ett medvetet risktagande.

Med indirekt uppsåt avses att gärningsmannen visserligen inte haft för avsikt att bestämma uppsåtets nedre gräns , stannat för det s . k . likgiltighetsuppsåtet . Mot kvinnan fanns ett indirekt uppsåt till mord. Terroristen förstod Där kan man tala om likgiltighetsuppsåt till mord mot den förbipasserande. Åklagarnas linje i  I etablerad rättspraxis brukar man numera räkna med fyra slags uppsåt: direkt, indirekt, eventuellt och likgiltighetsuppsåt.