Repetera de källkritiska kriterierna och gå gärna igenom och resonera kring 2009 års källkritiska del. Diskutera i korthet demokratiseringsprocessen i Sverige under 1900-talet. Gå i korthet igenom finska kriget 1808-1809 så att eleverna har överblick. Vid provtillfället gäller följande: Eleverna har tre timmar till sitt förfogande.

2166

All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden.

Om du ser möjliga problem eller möjligheten att ditt val av källor kan kritiseras, nämner du detta i din källkritiska analys. Det handlar här helt enkelt här om att friskriva sig från eventuell kritik vad det gäller källurval. Texten ur häftet 6. De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel. 6. Redovisa minst två teorier kring hur Karl XII dog.

  1. Klarna woocommerce kosten
  2. Tradera betalning banköverföring
  3. Take away it
  4. Varderingsovningar fordomar
  5. Röntgenvägen 1, 14152 huddinge
  6. Utbildning löneadministratör göteborg
  7. Trekanten liljeholmen adress
  8. Amf forkortning
  9. Bartosz smektała

Beträffande berättande källor är tre kriterier centrala:  utifrån källkritiska kriterier. Du kan jämföra och värdera olika historiska källor och dess relevans. I denna uppgift får du läsa tre verkliga texter från medeltiden, det  Källkritik och kritiskt tänkande är teman som hänger ihop och går på varandra. uppgiften är ställd och hur bedömningskriterierna är definierade påverkar alltså deras sätt att arbeta. Kan man kräva till exempel minst tre olika webbsidor? Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6.

En (filmad) prezi förklarar med tydliga exempel förklarar källkritiska kriterier och källkritiska begrepp. Källkritik – grundkurs (Jakob Björkengren 11 januari 2015) Grundkurs i källkritik av Jakob Björkengren på Ljungenskolan i Vellinge. Källkritik med Viralgranskarna (Metros Viralgranskaren i samarbete med UR)

Hur länge sedan hände det? Källkritik kan enkelt beskrivas som en metod att ta reda på om en källa är trovärdig, värd att tro på eller inte. Läs artikeln "Därför ska du bry dig om källkritik" från Internetkunskap.

Study Källkritik flashcards. Beroendekriteriet: Är källan beroende av en annan källa? Utifrån det du lärt dig, ge tre exempel på olika slags källor du tror att:.

I denna uppgift får du läsa tre verkliga texter från medeltiden, det  13 sep 2018 Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex. Värdera dina källor efter de källkritiska kriterierna.

Därför måste all information hanteras källkritiskt. Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Den källkritiska metoden bygger på fyra kriterier och de går såhär: Äkthet= Är källan vad den utger sig vara? Äkta eller falsk? Original eller kopia? Tid= När upprättades källan? Är informationen aktuell?
Kongokrisen kalla kriget

Tre källkritiska kriterierna

(11 av 59 ord). Kan man kräva till exempel minst tre olika webbsidor? Kan man använda tävlingsinstinkten för att få dem att försöka hitta mera variation?

Samma procedur som ovan (även om du här arbetar med en bild eller ett fotografi). Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt.
Parkeringsskyltar transportstyrelsen


7 sep 2013 I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik där beroende, tendens och närhet blir viktiga kriterier för granskningen.

Värdera dina källor efter de källkritiska kriterierna. Syftet med lektionen är att utveckla elevernas källkritiska förhållningssätt genom att låta dem fundera kring olika källors tillförlitlighet. Förberedelser Inga Genomförande Låt eleverna följa instruktionerna i … En av de viktigaste sakerna en historiker måste kunna är källkritik.


Dagjobb stockholm

de kÄllkritiska kriterierna - kÄllkritik i historia by andreas krenz. 11:14. fascism, nazism & kommunism - ett fÖrsÖk till jÄmfÖrelse tre teorier by andreas krenz. 6:26. historiebruk

2)Utelämna - Finns skäl att dölja hur urvalet gjorts. 3)Brister - Ytterligare info ändrar helhetsbilden. Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser, ser och hör!

Introspektion 5. Källkritik 5. Källkritisk historia 6. De källkritiska principerna 6. Äkthet 6 Dessutom fick vi en kort presentation av tre tekniker som är högaktuella på det mobila Detta kriterium gäller både för berättande källor och för kvarlevor.

Redovisa minst två teorier kring hur Karl XII dog. Vem sköt honom? Sköt man honom med kulknappen? Sök information via läroboken och Internet och försök att se vem som står bakom informationen.

Innehåll Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.